workpointTODAY

เคล็ดลับเนเธอร์แลนด์ป้องกันน้ำท่วม วางแผนดีและประชาชนมีส่วนร่วม | WORLD WHY

October 3, 2021

เปิดเบื้องหลังความสำเร็จ ระบบป้องกันน้ำท่วมเนเธอร์แลนด์ ทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อเมกะโปรเจ็กต์หลายสิบปี สำเร็จได้เพราะการวางแผนที่ดีและชาวบ้านในพื้นที่มีส่วนร่วมตัดสินใจ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App